Welkom bij de Geheugenwerkplaats


 

De Geheugenwerkplaats is een inloop-, ontmoetings-, activiteiten- en informatiecentrum voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun naaste(n).


De Geheugenwerkplaats is een plek waar u en uw partner of familielid, met alle vragen terecht kunt. Waar u, onder het genot van een kop koffie of thee; lotgenoten treft, een krantje kunt lezen of deelneemt aan een activiteit. Binnen of buiten, actief of juist niet actief... samen een maaltijd nuttigen. 


Er worden gespreksgroepen georganiseerd voor lotgenoten. Wekelijks wordt geheugenfitness gegeven en er zijn hulpmiddelen aanwezig om het geheugen te ondersteunen.

Er is een kleine geheugenwinkel waar u hulpmiddelen kunt zien en uitproberen, en u verteld wordt waar u die aan kunt schaffen.

Er is een mogelijkheid om uw partner bij ons een activiteit te laten doen, terwijl u even een boodschap doet in het centrum.

"De Geheugenwerkplaats is een plek waar u geaccepteerd wordt om wie u bent en niet om wat u hebt."

Contact opnemen met de Geheugenwerkplaats

 
 
 
 

Dienstencentrum

De Rode Loper

LOCATIE VAN DE GEHEUGENWERKPLAATSRSIN:  858469637


Samenstelling bestuur:

Voorzitter:  Marlies Smulders

Secretaris: Wim van Ravesteijn

Penningmeester: Ans Huijbregts


Vergoedingen bestuur:

Art 4.5 oprichtingsakte

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.


Beleid:

Het bestuur heeft een beleidsplan. In verkorte vorm ziet het beleid er als volgt uit:


A Doelen:

Art. 2 oprichtingsakte

De stichting heeft ten doel: het ervoor zorgdragen dat mensen met geheugenproblemen of een vorm van dementie zolang mogelijk en op een zo'n prettig mogelijke manier zelfstandig kunnen blijven wonen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.


De stichting beoogt niet het maken van winst.


De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bieden van een centrale plek waar mensen met geheugenproblemen of een vorm van dementie tezamen met hun naasten casu quo mantelzorgers vrijblijvend binnen kunnen lopen voor begeleiding, advies, informatie, voorlichting, activiteiten en opvang.


Activiteiten:

Laagdrempelige inloop - 2 dagdelen per week (van 10.00 u tot 13.00 u). Plek waar men elkaar ontmoet onder het genot van een kop koffie, lunch of warme maaltijd.

( kleine ) Geheugenwinkel waarin informatie over geheugenproblematiek, technologische oplossingen die er zijn om problematiek op te kunnen vangen, sociale kaart enz. te vinden zijn.

Spreekuur dementieconsulent

Geheugenfitness

Informatiebijeenkomsten voor organisaties/instellingen/doelgroepen

Workshops geven over dementie aan middenstand/bedrijven enz.

Ondersteuningsgroepen aanbieden voor mensen met dementie(lotgenotengroep) en aan mantelzorgers van mensen met dementie.

Bijeenkomsten Dementie Vriendelijke Gemeente (DVG)

Centrale plek waar vanuit activiteiten voor de DVG georganiseerd worden

Activiteiten organiseren door mantelzorgers samen met mensen met dementie; waarbij de activiteiten aansluiten bij deze doelgroep: bewegen/prikkelen/groen

Oppasfunctie

Eet- en koffiepunt

 

Vermogen:

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

- subsidies en donaties

- schenkingen, erfstellingen en legaten

- alle andere verkrijgingen en baten

 

Samenvatting:

De geheugenwerkplaats is een samenwerkingsproject van verschillende organisaties die zich geconformeerd hebben met de uitgangspunten en de visie en die blijvend een bijdrage (financieel of in natura) leveren aan dit

initiatief.

Mantelzorgers(ervaringsdeskundigen) en vrijwilligers hebben een actieve rol in de Geheugenwerkplaats.

De locatie(s) is/zijn laagdrempelig en makkelijk te bereiken.

De mensen met dementie voelen zich gehoord binnen de gemeente Loon op Zand en zijn een volwaardig burger/lid van de gemeenschap.

Taboe op dementie verdwijnt. De mensen met dementie kunnen langer veilig thuis wonen.

ANBI STATUS INFORMATIEInfo:


De Geheugenwerkplaats

is een initiatief van de dementieconsulent uit de gemeente Loon op Zand, in samenwerking met Schakelring, Thebe en Maasduinen en mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Loon op Zand en Rabobank De Langstraat..

Openingstijden:


maandag & donderdag


Inloop 10:00-13:00 uur


Vaste activiteit 13:00-14:00 uur


Contactgegevens:


de Geheugenwerkplaats

Paulus Potterplein 42

5171 XJ Kaatsheuvel


Email: info@geheugenwerkplaats.nl


Telefoon: 06-13085892


Copyright. All Rights Reserved


Stichting de Geheugenwerkplaats, 2018


PRIVACYVERKLARING